Cennik badań psychologicznych

Cennik Badań Psychologicznych
Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 50zł
Badania do pracy na wysokości 110zł
Badanie dla operatorów koparek, ładowarek, suwnic i innych maszyn 110zł
Badanie dla operatorów wózków widłowych 110zł
Konsultacja dla osób kierujących pojazdem kat. B w ramach obowiązków służbowych 130zł
Badanie dla kandydatów na kierowców kat. C,CE, D, DE 150zł
Badanie dla kierowców zawodowych oraz pojazdów uprzywilejowanych 150zł
Badanie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów 150zł
Badanie pracowników ochrony 200zł
Opinia psychologiczna 200zł
Badania psychologiczne na broń 250zł
Badanie dla kandydatów na kierowców kat. C,CE, D, DE + badanie dla kierowców zawodowych ( 2 orzeczenia ) 200zł
Badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie wykonywane dodatkowo do badania kierowców 50zł
Badania kierujących pojazdami silnikowymi skierowanych przez Starostę:
Kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości sprawców wypadków drogowych
Przekroczenia liczby 24 punktów karnych
kierowców będących sprawcami wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny