Zalecenia odnośnie badań psychologicznych

Zgłaszając się na badania psychologiczne należy zabrać ze sobą:

Aby badania były miarodajne, należy przystapić do nich będąc:

Prosimy o przybycie kilka minut wcześniej przed umówioną godziną badania!